Keyword :   xenografts

Antitumor effect of endothelial monocyte-activating polypeptide-ii on human prostateadenocarcinoma in mouse xenograft model
Authors :Reznikov A.G. Chaykovskaya L.V. Polyakova L.I. Kornelyuk A.I. 4 / Views: 53