Keyword :   S6K2

IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF Ki-67, PCNA AND S6K1/2 EXPRESSION IN HUMAN BREAST CANCER
Authors :Lyzogubov Valeriy Khozhaenko Yulia Usenko Vasilij Antonjuk Stepan... Vol. 27, No. 2 / Views: 109
IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF S6K1 AND S6K2 EXPRESSION IN ENDOMETRIAL ADENOCARCINOMAS
Authors :Lyzogubov Valeriy V. Lytvyn Dmytro I. Dudchenko Taras M. Lubchenko Natalia V.... Vol. 26, No. 4 / Views: 94
IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF S6K1 AND S6K2 LOCALIZATION IN HUMAN BREAST TUMORS
Authors :Filonenko Valeriy V. Tytarenko Ruslana Azatjan Sergey K. Savinska Lilya O.... Vol. 26, No. 4 / Views: 82