Keyword :   additional chromosomal abnormalities

5477Chronic myeloid leukemia in patient with the Klinefelter syndrome
Authors :Andreieva S.V.* Korets K.V. Kyselova O.A. Ruzhinska O.E.... Vol. 38, No. 3 / Views: 652