(1)
Prokhorova, I.; Gorbach, O.; Yakshibaeva, Y.; Shliakhtova, N.; Solyanik, G. ROS Production by Circulating Phagocytes and Guerin Carcinoma Resistance to Cisplatin. Exp. oncol. 2023, 43, 26-30.