About the Journal

«Experimental Oncology» — це англомовний рецензований щоквартальний журнал, який публікує оглядові статті, оригінальні дослідження, короткі повідомлення, звіти про клінічні випадки та технічні досягнення, представляючи нові дані з теоретичних та практичних питань експериментальної та клінічної онкології.

Рукописи повинні містити відомості або огляд літератури, які не були опубліковані та не подані для публікації в іншому місці, за винятком тез у матеріалах наукових з’їздів чи конференцій. Публікація в «Experimental Oncology» передбачає передачу авторських прав від автора журналу. Жодна частина публікацій журналу не може бути відтворена, збережена в системі пошуку або передана у будь-якій формі чи будь-яким способом без попереднього дозволу видавця.

 

Журнал «Experimental Oncology» заснований в 1979 році.

Засновники:

  • Національна академія наук України
  • Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

 

Наукометричні показники «Experimental Oncology» у 2022 році

  • CiteScore 1.6
  • SJR 0.250
  • SNIP 0.275

 

Журнал «Experimental Oncology» індексується в наступних базах даних

MEDLINE/PubMed/NLM, EMBASE, SCOPUS, Index Copernicus, BIOSIS Previews, EBSCO

 

З 2023 року журнал «Experimental Oncology» видається видавництвом «Академперіодика» (Київ, Україна)

 

ISSN 2312-8852 (онлайн)

ISSN 1812-9269 (друк)