Rubric :   OBITUARY

45756856856868565Mykola Oleksandrovych Druzhyna (1940–2020)
Date: 2020-12-24 / Views: 96
2565_330Ludmyla Zakharivna Polishchuk (1937–2019)
Date: 2019-03-26 / Views: 91
9829385982351Yurii Yosypovych Kudryavets (1946–2018)
Date: 2018-09-28 / Views: 81
090909090235Svitlana Pavlivna Sidorenko (1953–2018)
Date: 2018-09-28 / Views: 91
090923523Volodymyr Serhiiovych Mosiienko (1934–2017)
Date: 2017-12-27 / Views: 103
6478Yevhenii Petrovych Sidorik (1931–2016)
Vol. 38, No. 3 / Views: 92
2284Nikolai Fedorovich Gamaliya (1932–2016)
Vol. 38, No. 2 / Views: 128
Valentyn Leonidovych GANULValentyn Leonidovych Ganul
Vol. 37, No. 2 / Views: 145
Sergiy Petrovych Osinsky (1945–2015)Sergiy Petrovych Osinsky (1945–2015)
Vol. 37, No. 2 / Views: 154