Section :   OBITUARY

9027358235Ada Leonidivna Vorontsova (1934–2020)
Date: 2021-03-29 / Views: 153
45756856856868565Mykola Oleksandrovych Druzhyna (1940–2020)
Date: 2020-12-24 / Views: 137
2565_330Ludmyla Zakharivna Polishchuk (1937–2019)
Date: 2019-03-26 / Views: 102
9829385982351Yurii Yosypovych Kudryavets (1946–2018)
Date: 2018-09-28 / Views: 90
090909090235Svitlana Pavlivna Sidorenko (1953–2018)
Date: 2018-09-28 / Views: 104
090923523Volodymyr Serhiiovych Mosiienko (1934–2017)
Date: 2017-12-27 / Views: 123
6478Yevhenii Petrovych Sidorik (1931–2016)
Vol. 38, No. 3 / Views: 103
2284Nikolai Fedorovich Gamaliya (1932–2016)
Vol. 38, No. 2 / Views: 140
Valentyn Leonidovych GANULValentyn Leonidovych Ganul
Vol. 37, No. 2 / Views: 190
Sergiy Petrovych Osinsky (1945–2015)Sergiy Petrovych Osinsky (1945–2015)
Vol. 37, No. 2 / Views: 214