Author :   Usenko Vasiliy S.

IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF S6K1 AND S6K2 EXPRESSION IN ENDOMETRIAL ADENOCARCINOMAS
Authors :Lyzogubov Valeriy V. Lytvyn Dmytro I. Dudchenko Taras M. Lubchenko Natalia V.... Vol. 26, No. 4 / Views: 87
IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF S6K1 AND S6K2 LOCALIZATION IN HUMAN BREAST TUMORS
Authors :Filonenko Valeriy V. Tytarenko Ruslana Azatjan Sergey K. Savinska Lilya O.... Vol. 26, No. 4 / Views: 71