Author :   Myasishcheva N.V.

MODIFYING EFFECTS OF HEPARAN SULFATE FROM LEUKEMIC CELLS ON GROWTH OF STROMAL CELLS OF RAT BONE MARROW
Authors :Golenko O.D. Kharchenko M.F. Myasishcheva N.V. Gudkova M.V. Vol. 22, No. 4 / Views: 41