Organization :   Odesa Regional Hospital, Odesa 65025, Ukraine

54745754754645646Temozolomide in glioblastoma treatment: 15-year clinical experience and analysis of its efficacy
Authors :Glavatskyi O.Ya.* Zemskova O.V. Khmelnytskyi H.V. Kardash K.A.... Date: 2020-06-25 / Views: 304