Organization :   National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya 21018, Ukraine

0929035235Antitumor effects and hematotoxicity of C60-Cis-Pt nanocomplex in mice with Lewis lung carcinoma
Authors :Prylutska S.V.* Lynchak O.V. Kostjukov V.V. Evstigneev M.P.... Date: 2019-06-26 / Views: 298